blank
blankblankblank
blank 

EDELLÄKÄVIJÄ

Käytämme alan uusinta teknologiaa, taloushallinto-
ohjelmistoissa käytämme asp-sovelluksia joiden
käyttäminen sekä asiakkaalla että tilitoimistossa on
joustavaa, jolloin karsitaan päällekäisiä työvaiheita.

Monipuolisen raportoinnin ja mm. grafiikan avulla
tuotamme aineistoa talouden seurantaan ja vaikka
täysin paperittomasti.

Keskitymme asiakkaiden huolenpitoon, ei pelkästään
nopeaan raportointiin. Palaverit ja informaatio ovat
olennainen asia palveluamme.

Yritämme parhaan kykymme
mukaan ohjeistaa asiakastamme.
Asiakasta ei jätetä yksin.
 

Yhtä siirtoa edellä = yritetään yhdessä

 ennakoida tulevaa ja reagoida niihin  eli

olla suunnitelmallisia


blankblankblankblank
blank